strona główna
AKTUALNOŚCI


Zakończenie projektu
Zakończyła się realizacja projektu pn. "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim" Projekt realizowany w okresie od 1.08.2008r. do 31.07.2009r. współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Czytaj całość

Zakończona realizacja zajęć w ramach projektu
W szkołach ponadimnazjalnych powiatu ostródzkiego zakończyła się realizacja zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim"...
Czytaj całość

Certyfikaty dla maturzystów rozdane
W dniach 23-24 kwietnia 2009r. dla maturzystów z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi, Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, Zespołu Szkół w Saminie, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu...
Czytaj całość

Analiza ankiet
W ramach monitoringu i ewaluacji projektu przeprowadzone zostały wśród Beneficjentów Ostatecznych i wykłądowców ankiety. Celem ankiet było m.in. zebranie informacji od wykladowców i uczestników projektu, poznanie ich zdania...
Czytaj całość

Pierwsze podsumowane zrealizowanych działań w ramach projektu
Mamy już za sobą pierwszy semestr zajęć zrealizowanych w szkołach ponadgimnazjanych i placówkach oświatowych powiatu ostródzkiego w ramach projektu "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim"...
Czytaj całość

Zakupione materiały w ramach projektu
Ze środków finansowych projektu, w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zakupione zostały materiały dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w projekcie....
Czytaj całość

Realizacja projektu
W ramach projektu w październiku i listopadzie zorganizowano 8 wycieczek tematycznych w tym do: Olsztyna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, zwiedzanie zabytków Olsztyna, lekcja muzealna w Muzeum Warmii i Mazur; Malborka- Zamek Krzyżacki; Poznania - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gospodarki; Białowieży...
Czytaj całość

Rekrutacja zakończona
W każdej szkole wybrana została następująca liczba uczniów, którzy uczestniczyć będą projekcie "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim"...
Czytaj całość

Rekrutacja do projektu
W dniach 15 - 20 września 2008r. trwać będzie rekrutacja do projektu "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim"...
Czytaj całość
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie