strona główna
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


W każdej szkole wybrana została następująca liczba uczniów, którzy uczestniczyć będą projekcie "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim":
  • Zespół Szkól Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie - 467 uczniów
  • Zespól Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie - 494 uczniów
  • Zespól Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie - 136 uczniów
  • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych w Morągu - 54 uczniów
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu - 274 uczniów
  • Zespół Szkół w Saminie - 63 uczniów
  • szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie -35 uczniów
  • szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostródzie - 56 uczniów
  • szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie - 27 uczniów
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie