strona główna
REALIZACJA PROJEKTU


Powiat Ostródzki jest beneficjentem projektu pn. "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w okresie od 01.08.2008r. do 31.07.2009r.
W szkołach i placówkach oświatowych powiatu ostródzkiego, prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe:
 • Zespół Szkól Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie
  język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość, mechanika techniczna i rysunek techniczny, warsztaty fotograficzne, doradztwo zawodowe, zajęcia integracyjno-motywacyjne (psycholog)
 • Zespól Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
  chemia, informatyka, fizyka, język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość, gastronomia, technologia informatyczna w hotelarstwie, doradztwo zawodowe
 • Zespól Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
  język angielski, język niemiecki, gastronomia, doradztwo zawodowe
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych w Morągu
  język polski, matematyka, informatyka
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu
  język polski, język angielski, matematyka, chemia, fizyka, przedsiębiorczość, informatyka, gastronomia, zajęcia artystyczne - sztuka użytkowa i dekoracja, pierwsza pomoc
 • Zespół Szkół w Saminie
  język angielski, matematyka, biologia, geografia
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie (szkoła zawodowa)
  język angielski, język polski, matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, gastronomia, doradztwo zawodowe
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostródzie (szkoła zawodowa)
  gastronomia, stolarstwo, zajęcia artystyczne - sztuka użytkowa i dekoracja, poligrafia, doradztwo zawodowe
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie (szkoła zawodowa)
  gastronomia, stolarstwo, zajęcia artystyczne - sztuka użytkowa i dekoracja, krawiectwo, doradztwo zawodowe

W ramach projektu w październiku i listopadzie zorganizowano 8 wycieczek tematycznych w tym do: Olsztyna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, zwiedzanie zabytków Olsztyna, lekcja muzealna w Muzeum Warmii i Mazur; Malborka- Zamek Krzyżacki; Poznania - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gospodarki; Białowieży; Morąga - Powiatowy Urząd Pracy filia w Morągu, Zakład Przemysłu Drzewnego PAGED Sklejka i Miłakowa - Piekarnia "Robercik". Ponadto ze środków projektu zakupiono materiały i środki dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie