strona główna
ZAKUPIONE MATERIAŁY W RAMACH PROJEKTU


   Ze środków finansowych projektu, w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zakupione zostały materiały dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.
   Wszystkie szkoły i placówki biorące udział w projekcie, otrzymały komputer przenośny do prowadzenia zajęć wraz z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, flipchart. Zakupione zostały materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć zawodowych takich jak: stolarstwo, krawiectwo, poligrafia, pierwsza pomoc, zajęcia artystyczne - sztuka użytkowa i dekoracja, fotografia. Zakupione zostały także książki dla uczniów oraz książki do biblioteczki szkolnej.
   Poza tym każdy uczeń otrzymał w ramach projektu materiały promocyjne oraz materiały wykładowe do zajęć (segregator, dwa notesy, długopis).
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie