strona główna
PIERWSZE PODSUMOWANE ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU


Mamy już za sobą pierwszy semestr zajęć zrealizowanych w szkołach ponadgimnazjanych i placówkach oświatowych powiatu ostródzkiego w ramach projektu "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od września 2008r. w szkołach i placówkach, biorących udział w projekcie zrealizowanych zostało ponad 2770 godzin dydaktycznych zajęć w ramach 4 bloków tematycznych:
Blok 1: dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w ramach których prowadzone były zajęcia z takich przedmiotów jak: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Blok 2: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu ogólnym dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w ramach których prowadzone były zajęcia z takich przedmiotów jak: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, biologia, geografia, chemia, informatyka, fizyka, historia, przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie.
Blok 3: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w ramach których prowadzone były zajęcia z takich przedmiotów jak: gastronomia, technologia informatyczna w hotelarstwie, stolarstwo, zajęcia artystyczne - sztuka użytkowa i dekoracja, krawiectwo, pierwsza pomoc, poligrafia, mechanika techniczna (rysunek techniczny), warsztaty fotograficzne.
Blok 4: poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego i zajęć integracyjno-motywacyjnych z psychologiem .
Realizowany projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach.
Mamy nadzieję, że postępy uczniów, które już teraz są widoczne, przełożą się na jeszcze lepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że gdyby nie realizacja tego projektu wielu z naszych uczniów nie mogło by pozwolić sobie na opłacenie dodatkowych zajęć w ramach korepetycji.
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie