strona główna
ANALIZA ANKIET


W ramach monitoringu i ewaluacji projektu przeprowadzone zostały wśród Beneficjentów Ostatecznych i wykłądowców ankiety. Celem ankiet było m.in. zebranie informacji od wykladowców i uczestników projektu, poznanie ich zdania na temat zasadnosci i celowości prowadzenia tego typu działań, uzyskanie odpowiedzi na temat oczekiwanych i osiagniętych rezultatów.

Do pobrania:
- Analiza ankiet - uczniowie
- Analiza ankiet - wykładowcy
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie